SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 84

Primtalsfaktorisering av 84.

Uppgift. Faktorisera 84 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 84 på vänster sida av linjen:

84  

84 är delbart med 4:

84 : 4 =
84 : (2 * 2) = 21

Se Delbarhetsregler 4.

Vi skriver (2 * 2) (nämnaren) på höger sida av linjen och 21 på vänster sida av linjen:

84  2 * 2
21  

2 är ett primtal.

21 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-30.

21 är delbart med 3:

21 : 3 = 7

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 7 på vänster sida av linjen:

84  2 * 2
21  3
 7  

7 är ett primtal. 7 kan endast divideras med talet 1 och 7.

Vi dividerar 7 med 7:

7 : 7 = 1

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

84  2 * 2
21  3
 7  7
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 84.

Vi har alltså faktoriserat 84 i primtal:

84 =
2 * 2 * 3 * 7 =
22 * 3 * 7