SBP-Program

f

tw

in

Primtalsfaktorisera 90

Primtalsfaktorisering av 90.

Uppgift. Faktorisera 90 i primtal.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 90 på vänster sida av linjen:

90  

90 är delbart med 10:

90 : 10 =
90 : (2 * 5) = 9

Se Delbarhetsregler 10.

Vi skriver (2 * 5) (nämnaren) på höger sida av linjen och 9 på vänster sida av linjen:

90  2 * 5
 9  

Både 2 och 5 är primtal.

9 är inte ett primtal.

Se Primtal 1-30.

9 är delbart med 3:

9 : 3 = 3

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 3 på vänster sida av linjen:

90  2 * 5
 9  3
 3  

3 är ett primtal. 3 kan endast divideras med talet 1 och 3.

Vi dividerar 3 med 3:

3 : 3 = 1

Vi skriver 3 (nämnaren) på höger sida av linjen och 1 på vänster sida av linjen:

90  2 * 5
 9  3
 3  3
 1 

Talen på höger sida om linjen är primfaktorer till talet 90.

Vi har alltså faktoriserat 90 i primtal:

90 =
2 * 3 * 3 * 5 =
2 * 32 * 5