SBP-Program

f

tw

in

Faktorisera talet 91 i primtal

Primtalsfaktorisera 91.

Först måste vi dra en lodrät linje och vi skriver 91 på vänster sida av linjen:

91  

Talet 2 är det minsta primtalet.

Vi dividerar 91 med 2.

91 är inte delbart med 2.

Vi dividerar 91 med 3.

91 är inte delbart med 3.

Vi dividerar 91 med 5.

91 är inte delbart med 5.

Vi dividerar 91 med 7:

91 : 7 = 13

Vi skriver 7 (nämnaren) på höger sida av linjen och 13 på vänster sida av linjen:

91  7
13  

13 är ett primtal. 13 kan endast divideras med talet 1 och sig självt.

Vi dividerar 13 med 13:

13 : 13 = 1

Vi skriver 13 (nämnaren) på höger sida av linjen och en på vänster sida av linjen:

91  7
13  13
1 

Talen på höger sida av linjen är primfaktorer av talet 91.

Vi har således faktoriserat 91 i primtal:

91 = 7 * 13