SBP-Program

f

tw

in

Produkt av primtal

Låt oss titta på en produkt av primtal.

Produkt av primtal

Exempel på produkter av primtal.

Produkt av primtal 9

3 * 3 = 12

Produkt av primtal 12

2 * 2 * 3 = 12

Produkt av primtal 15

3 * 5 = 15

Produkt av primtal 24

2 * 2 * 2 * 3 = 24

Produkt av primtal 35

5 * 7 = 35

Produkt av primtal 50

2 * 5 * 5 = 50

72 som en produkt av primtal

2 * 2 * 2 * 3 * 3 = 72

Produkt av primtal 91

7 * 13 = 91

Skriv 132 som en produkt av primtal

2 * 2 * 3 * 11 = 132