SBP-Program

f

tw

in

Hur räknar man med liggande stolen?

Räkna med liggande stolen.

Exempel.

Beräkna

9936
27

Hur räknar man 9936 med 27 med liggande stolen?

Vi använder den liggande stolens strukturen:

kvot
9936  27

Räkna ut liggande stolen.

Vi tar talet 9. Det är den första siffran i täljaren 9936.

Talet 9 är mindre än nämnaren 27.

Vi tar talet 99. Det är de två första siffrorna i täljaren 9936.

Nämnaren 27 går upp 3 gånger i talet 99.

Vi skriver 3 på kvotraden:

3
9936  27

3 multiplicerat med 27 är 81. Vi skriver resultatet 81 under 99, subtraherar 81 från 99 och får 18:

 3
 9936  27
-81
 18

18 är mindre än nämnaren 27.

Vi flyttar ner 3 (den tredje siffran i täljaren 9936):

 3
 9936  27
-81
 183

Nämnaren 27 går upp 6 gånger i talet 183.

Vi skriver det svaret 6 till höger om det förra svaret 3 (på kvotraden):

 36
 9936  27
-81
 183

27 multiplicerat med 6 är 162. Vi skriver 162 under 183, subtraherar 162 från 183, och får 21:

 36
 9936  27
-81
 183
-162
  21

21 är mindre än nämnaren 27.

Vi flyttar ner 6 (den sista siffran i täljaren 9936):

 36
 9936  27
-81
 183
-162
  216

Nämnaren 27 går upp 8 gånger i talet 216.

Vi skriver det svaret 8 till höger om det förra svaret 36 (på kvotraden):

 368
 9936  27
-81
 183
-162
  216

27 multiplicerat med 8 är 216. Vi skriver resultatet 216 under 216, subtraherar 216 från 216 och får 0:

 368
 9936  27
-81
 183
-162
  216
 -216
    0

Vi har bearbetat alla siffrorna i täljaren och resten är noll.

Uppgiften är löst.

Svaret är

9936 = 368
27