SBP-Program

f

tw

in

Räkna med trappan

Hur räknar man med trappan?

Vi kommer att titta på ett exempel på hur man räknar med trappan.

Exempel.

Det är en uppgift

9936
27

Hur kan man dela 9936 med 27 med trappan?

Vi använder den trappans strukturen:

 kvot
27  9936 

Vi tar talet 9. Det är den första siffran i täljaren 9936.

Talet 9 är mindre än nämnaren 27.

Vi tar talet 99. Det är de två första siffrorna i täljaren 9936.

Nämnaren 27 går upp 3 gångar i talet 99.

Vi skriver 3 i resultatet:

3
27  9936 

3 multiplicerat med 27 är 81. Vi skriver resultatet 81 under 99, subtraherar 81 från 99 och får 18:

3
27  9936
-81
 18

18 är mindre än nämnaren 27.

Vi flyttar ner 3 (den tredje siffran i täljaren 9936):

3
27  9936
-81
 183

Nämnaren 27 går upp 6 gångar i talet 183.

Vi skriver det svaret 6 till höger om det förra svaret 3 i resultatet:

36
27  9936
-81
 183

27 multiplicerat med 6 är 162. Vi skriver 162 under 183, subtraherar 162 från 183, och får 21:

36
27  9936
-81
 183
-162
  21

21 är mindre än nämnaren 27.

Vi flyttar ner 6 (den sista siffran i täljaren 9936):

36
27  9936
-81
 183
-162
  216

Nämnaren 27 går upp 8 gångar i talet 216.

Vi skriver det svaret 8 till höger om det förra svaret 36 i resultatet:

368
27  9936
-81
 183
-162
  216

27 multiplicerat med 8 är 216. Vi skriver resultatet 216 under 216, subtraherar 216 från 216 och får 0:

368
27  9936
-81
 183
-162
  216
 -216
    0

Uppgiften är löst.

Svaret är

9936 = 368
27