SBP-Program

f

tw

in

Sammansatta tal under 10

Lista över sammansatta talen från 1 till 10

468910

Det är alla sammansatta tal under 10.

Lista över sammansatta tal 1-10 skall hjälpa dig att hitta faktorer till ett tal.

Hur många sammansatta tal finns det mellan 1 och 10?

Det finns 5 sammansatta tal.