SBP-Program

f

tw

in

Sammansatta tal under 20

Lista över sammansatta talen från 1 till 20

4689
10121415
161820 

Det är alla sammansatta tal under 20.

Lista över sammansatta tal 1-20 skall hjälpa dig att hitta faktorer till ett tal.

Hur många sammansatta tal finns det mellan 1 och 20?

Det finns 11 sammansatta tal.