SBP-Program

f

tw

in

Siffersumma

Vad är siffersumma?

Definition av siffersumma

Definition av siffersumma:

Siffersumma av ett tal är lika med summan av siffrorna i talet.

Exempel på siffersumma

Exempel 1.

Vad är siffersumma av 10?

Siffersumma av 10

1 + 0 = 1

Siffersumma av 10 är lika med 1.

Exempel 2.

Vad är siffersumma av 12?

Siffersumma av 12

1 + 2 = 3

Siffersumma av 12 är lika med 3.

Exempel 3.

Vad är siffersumma av 72?

Siffersumma av 72

7 + 2 = 9

Siffersumma av 72 är lika med 9.

Exempel 4.

Vad är siffersumma av 836?

Siffersumma av 836

8 + 3 + 6 = 17

Siffersumma av 836 är lika med 17.