SBP-Program

f

tw

in

Subtraktion av potenser

Exempel på subtraktion av potenser.

Subtraktion av potenser med samma bas

1. Subtraktion av potenser med samma bas och exponenter.

Exempel:

10 * a2 - a2 = 9a2

Exempel:

10 * 22 - 22 =
(10 - 1) * 22 =
9 * 22 =
9 * 4 = 36

Se potenser av 2.

2. Subtraktion av potenser med samma bas och olika exponenter.

Exempel:

33 - 35 =
33 - 3(3 + 2) =
33 - 33 * 32 =
33(1 - 32) =
27(1 - 9) =
27 * 8 = 216

Se potenser av 3.

Subtraktion av potenser med olika bas

1. Subtraktion av potenser med olika bas och samma exponenter.

Exempel:

23 - 43 =
23 - (2 * 2)3 =
23 - 23 * 23 =
23(1 - 23) =
8(1 - 8) =
8 * (-7) = -56

Eller:

23 - 43 =
(2 - 4)(22 + 2 * 4 + 42) =
-2(4 + 8 + 16) =
-2 * 28 = -56

Se potenser av 4.

2. Subtraktion av potenser med olika bas och exponenter.

Exempel:

23 - 45 =
23 - (2 * 2)5 =
23 - (25 * 25) =
23 - (2(2 + 3) * 25) =
23 - (22 * 23 * 25) =
23(1 - (22 * 25) =
23(1 - 2(2 + 5)) =
23(1 - 27) =
8 * (1 - 128) =
8 * (-127) = −1016

Se potenser av 2.