SBP-Program

f

tw

in

Summan av två primtal

Låt oss titta på summan av två primtal.

Kan summan av två primtal vara ett primtal?

Ja, det är summan av två primtal kan vara ett primtal.

Exempel på summan av två primtal

2 + 3 = 5
2 + 5 = 7
2 + 29 = 31

Är summan av två primtal alltid jämnt?

Nej, det är summan av 2 primtal kan vara jämna tal, men det kan också vara den udda tal.

Exempel

2 + 3 = 5
summan är udda

3 + 7 = 10
summan är ett jämnt tal.

Så vi kan inte säga att summan av två primtal är alltid ett jämnt antal.

Kan summan av två primtal vara ett primtal?

Det kan vara så, men inte alltid.

Exempel

2 + 3 = 5
5 är ett primtal

3 + 11 = 14
14 är inte ett primtal.

Kan summan av två primtal kan vara udda tal?

Ja, det är summan av två primtal kan vara udda.

Exempel

2 + 3 = 5
311 + 2 = 313

Kan summan av två udda primtal någonsin bli jämnt?

Nej, det är summan av två udda primtal inte kan vara jämnt.

Eftersom summan av två udda primtal är alltid primtal och större än två.