SBP-Program

f

tw

in

Multiplikation av bråk, uppgifter

Multiplikation av bråk.

Uppgift 1.

Beräkna

2 * 4
35

Vi multiplicerar täljaren 2 med täljaren 4 och nämnaren 3 med nämnaren 5:

2 * 4
3 * 5

och vi får resultatet

8
15

Uppgift 2.

Beräkna

2 * 4
9

Vi multiplicerar det helt talet 2 med täljaren 4:

2 * 4
9

Resultatet är

8
9

Uppgift 3.

Beräkna

4 * 12
616

Vi multiplicerar täljaren 4 med täljaren 12 och nämnaren 6 med nämnaren 16:

4 * 12
6 * 16

Vi vet att

12 = 2 * 6

och

16 = 4 * 4 = 4 * 2 * 2

Därför kan vi skriva bråket som

4 * 2 * 6
6 * 4 * 2 * 2

Vi kan förkorta bråket. Och vi får

4 * 2 * 6 = 1
6 * 4 * 2 * 22

Uppgift 4.

Beräkna

-4(a + b) * 4a
c - dc + d

Vi multiplicerar täljaren -4(a + b) med täljaren 4a och nämnaren (c - d) med nämnaren (c + d):

-4(a + b) * 4a
(c - d) * (c + d)

Vi vet att

(c - d) * (c + d) =
c2 - d2

och

-4(a + b) * 4a =
-16a(a + b) =
-16a2 -16ab

Resultatet är

-16a2 - 16ab
c2 - d2

eller

16a2 + 16ab
d2 - c2