SBP-Program

f

tw

in

Uppgifter, potenser

Uppgifter med potenser.

Uppgift 1. Skriv potensen som en multiplikation och beräkna värdet:

a. 22
b. 32
c. 42
d. 52

Uppgift 2. Skriv tal som potenser

a. 4
b. 8
c. 27
d. 64

Uppgift 3. Skriv potensen som en multiplikation

a. 23
b. 35
c. (4a)4
d. (5/11)3

Uppgift 4. Räkna

a. 22 * 23
b. (22)2
c. 22 * 32
d. 24 : 22
e. 62 : 22

Uppgift 5. Räkna

a. (4 * 6)2
b. (2 * 3)-2
c. (4 * 6)2 : (4 * 6)3
d. (4 * 6)-2 : (4 * 6)-3