SBP-Program

f

tw

in

Vad är bråk i matte?

Vad är bråk i matte?

Ett bråk är ett annat sätt att representera division.

Exempel på ett bråk.

Det är

1 : 2

Denna divisionen kan skrivas som ett bråk

1
2

1 kallas täljare,

2 kallas nämnare och

linjen mellan täljaren och nämnaren kallas bråkstrecket.

Det är ett enkla bråk.

Exempel på ett bråk.

Det är

1 : (2 + a)

Denna divisionen kan skrivas som ett bråk

1
2 + a

1 är täljaren och

(2 + a) är nämnaren.

Exempel på ett bråk.

Det är

(-1 - a) : ((2 + a)(2 - b))

Denna divisionen kan skrivas som ett bråk

-1 - a
(2 + a)(2 - b)

(-1 - a) är täljaren och

(2 + a)(2 - b) är nämnaren.