SBP-Program

f

tw

in

Vad är den minsta gemensamma multipeln?

Vad är den minsta gemensamma multipeln? Vad betyder multipel?

Minsta gemensamma multipel. Betydelse

Låt a, b, och c vara heltal.

Talet c är delbart med både a och b.

Talet c är en gemensamma multipel av två talen a och b.

Det finns oändligt många talen som talet c. Alla dessa talen är delbara med både a och b.

Det minsta tal som är delbart med både a och b kallas minsta gemensamma multipel av a och b.

Definition av minsta gemensamma multipel

Definition:

Minsta gemensamma multipel (mgm) av två heltal a och b är det minsta heltal som är delbart med både a och b.

Vad är lcm?

LCM betyder den minsta gemensamma multipeln (mgm).