SBP-Program

f

tw

in

Vad är potens i matte?


Potenser spelar en viktig roll i matematik.

Vad är potens?

Vad är en potens?

Om vi multiplicerar talet 2 med sig självt 5 gånger, skriver vi

2 * 2 * 2 * 2 * 2

Men vi kan skriva detta uttryck kortare som

2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 25

Där uttrycket

25

kallas potens.

Vad betyder en potens? En potens betyder en produkt. En potens är ett annat sätt att skriva en produkt.

Definition av potens

Definition av en potens:

En potens an är produkten av a multiplicerat med sig själv n gånger.

Vi skriver:

an = a * a * a *... (n gånger)

Uttrycket

an

är en potens.

Talet a kallas för basen

basen –> an

Talet n kallas för exponenten

an <– exponenten

Vi säger "a upphöjt till n".

Exempel på potenser

Exempel på potens

Exempel på en potens:

43 = 4 * 4 * 4

Eller

4 * 4 * 4 = 43

Talet 4 är basen.

Talet 3 är exponenten.

Potensen 43 är lika med

43 = 4 * 4 * 4 = 64

Exempel på potens

Vad betyder potensen 72?

Potensen av 72 innebär att talet 7 multipliceras med sig självt två gånger:

72 = 7 * 7 = 49

Där talet 7 är basen och talet 2 är exponenten.