SBP-Program

f

tw

in

Vad är största gemensamma delare?

Vad är den största gemensamma delaren? Vad är gcd?

Definition av största gemensamma delare

Definition

Den största gemensamma delaren (SGD) av heltal är det största heltal som delar de heltal utan rest.

Vad är gcd?

GCD betyder största gemensamma delaren (sgd).

Exempel på sgd

Exempel på SGD.

Hitta den största gemensamma delaren för 2 och 4.

Talet 2 är det största heltal som delar både 2 och 4. Detta skrivs som

SGD(2, 4) = 2

Exempel på den största gemensamma delaren.

Hitta den största gemensamma delaren för 3, 6 och 9.

Talet 3 kan skrivas som

3 = 1 * 3

Faktorerna för talet 3 är 1 och 3.

Talet 6 kan skrivas som

6 = 2 * 3
eller
6 = 1 * 6

Faktorerna för talet 6 är 1, 2, 3 och 6.

Talet 9 kan skrivas som

9 = 3 * 3
eller
9 = 1 * 9

Faktorerna för talet 9 är 1, 3 och 9.

Talet 3 är det största heltal som delar de 3, 6 och 9

3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3

3 är den största gemensamma delaren (sgd) för 3, 6 och 9.

Vi skriver det som

SGD(3, 6, 9) = 3