SBP-Program

f

tw

in

Vad betyder att faktorisera?

Vad innebär det att faktorisera?

Det betyder att skriva ett tal som en produkt.

Exempel på.

Faktorisering av talet 8

Talet 8 skrivs som

8 = 2 * 4

Vi har alltså faktoriserat 8.

Vi skriver talet 4 som

4 = 2 * 2

Vi har alltså faktoriserat 4.

Därför talet 8 faktoriseras som

8 =
2 * 2 * 2 =
22

Faktorisering av talet 24 i primtal

Hur primtalsfaktoriserar man talet 24?

Talet 24 kan faktoriseras som

24 = 3 * 8

Vi har alltså faktoriserat 24.

Men alla faktorer är inte primtal.

Talet 8 är inte primtal.

Vi fakturiserer 8 i primtal som

8 =
2 * 2 * 2 =
22

Därför kan talet 24 faktoriseres som

24 =
3 * 8 =
3 * 2 * 2 * 2 =
3 * 22