SBP-Program

f

tw

in

Villkor för användning. www.sbp-program.ru

Dessa användarvillkor ("VfA") gäller för all användning av sbp-program.ru webbplats ("Webbplatsen").

Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du accepterar alla VfA, annars får du inte använda Webbplatsen.

Syftet med Webbplatsen är att skapa en online-plats där människor kan dela sin kunskap med andra.

Webbplatsen levereras "as is" (som det är). Webbplatsen ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda. Vi garanterar inte något resultat av användningen av Webbplatsen.

Använd Webbplatsen sker på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador från användning av Webbplatsen.

Användaren som publicerar en artikel på Webbplatsen är ensam ansvarig för innehållet i denna artikel. Den här användaren måste ha lagliga rättigheter att publicera den här artikeln med det här innehållet. Användaren måste garantera att innehållet i artikeln inte kränker tredje parts immateriella rättigheter eller annan äganderätt, annars användaren inte kommer att publicera artikeln på Webbplatsen.

Vi garanterar inte att den information som finns i artiklarna på Webbplatsen är helt korrekt och korrekt. Du får endast använda denna information på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador från användning av information som erhållits från Webbplatsen.

Om du ser att en artikel på din webbplats bryter mot dina äganderättigheter, låt oss veta.

Alla varumärken och andra immateriella rättigheter som används på Webbplatsen tillhör respektive ägare.

Vi förbehåller oss rätten att använda innehållet i publicerade artiklar i annonseringssyfte och andra syften.

Vi kan när som helst ändra VfA och alla ändringar träder i kraft omedelbart för alla användare av Webbplatsen.

Användaren av Webbplatsen åtar sig inte att göra några krav på oss direkt eller indirekt relaterade till Webbplatsen.

VfA finns även på engelska här.