SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Рядки в Паскалі

Рядки в Pascal

Рядок у Паскалі можна розглядати як масив символів змінної довжини.

Робота з рядками в Паскалі досить проста.

Простий приклад: оголошуємо рядок stroka, допустима довжина рядка дорівнює десяти символів

Отримуємо: Рядки в Паскалі

Максимальна довжина рядка в Паскалі – 255 символів. Якщо при оголошенні змінної типу рядок не вказати в квадратних дужках максимально допустиму довжину, то за замовчуванням довжина рядка дорівнює 255 символів.

Довжину рядка у Паскалі отримуємо за допомогою функції Length:

Отримуємо: Довжина рядка в Паскалі

довжина рядка «sbp» дорівнює трьом байтам.

Якщо рядку присвоїти значення, довжина якого більше допустимої, то зайві символи будуть видалені. Приклад:

Отримуємо: Довжина рядка в Паскалі

У цьому прикладі рядок може містити не більше двох символів, звідси і результат.

Приєднати один рядок до іншої в Паскалі можна двома шляхами: знаком «+» або функцією Concat.

Приклад для «+»:

Отримуємо: Приєднати один рядок до іншої в Паскалі

Приклад з'єднання рядків у Паскалі з допомогою вбудованої функції Concat:

Отримуємо результат рівно такий же, як і в попередньому прикладі.

Вставка рядка в інший рядок у Паскалі робиться з допомогою стандартної функції Insert. Розглянемо приклад, де в рядок «sbp-gram» після риски, тут номер символу 5, вставляється рядок «pro»:

В результаті отримаємо рядок «sbp-program».

Скопіювати частину рядка в Паскалі можна з допомогою функції Copy. Скопіюємо з рядка «sbp-program» 3 символи, починаючи з символу з номером 5, тобто з літери «р» у слові «program»:

Отримуємо: Скопіювати частину рядка в Паскалі

Знайти підрядок в рядку на Паскалі можна з допомогою функції Pos. Для прикладу беремо рядок «program» та знайдемо номер символу, з якого починається перше входження рядка «gram» в рядок «program»:

У змінній «number» збережеться число 4. Якби рядок «грам» не зустрічалося в рядку «program», то функція Copy повернула би нуль.

Видалити підрядок рядка в Паскалі можна за допомогою стандартної функції Delete. Видалимо перші три символи з рядка «program»:

Отримаємо «gram». Рядком Delete(stroka, 1, 3) ми дали команду видалити три символи з рядка «stroka», починаючи з 1-ї позиції.