SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Магнітний потік

Що таке магнітний потік?

магнітний потік

На картинці показано однорідне магнітне поле. Однорідне означає однакове у всіх точках в даному обсязі. В полі поміщена поверхню з площею S. Лінії поля перетинають поверхню.

Магнітний потік визначення

Визначення магнітного потоку:

Магнітним потоком Ф через поверхню S називають кількість ліній вектора магнітної індукції B, що проходять через поверхню S.

Магнітний потік формула

Формула магнітного потоку:

Ф = BS cos α

тут α – кут між напрямом вектора магнітної індукції B і нормаллю до поверхні S.

З формули магнітного потоку видно, що максимальний магнітний потік буде при cos α = 1, а це станеться, коли вектор B паралельний нормалі до поверхні S. Мінімальним магнітний потік буде при cos α = 0, це буде, коли вектор B перпендикулярний нормалі до поверхні S, адже в цьому випадку лінії вектора B будуть ковзати по поверхні S, не перетинаючи її. А щодо визначення магнітного потоку враховуються тільки ті лінії вектора магнітної індукції, що перетинають дану поверхню.

Магнітний потік є скалярною величиною.

Магнітний потік вимірюється

Вимірюється магнітний потік у веберах (вольт-секундах): 1 вб = 1 * с. Крім того, для вимірювання магнітного потоку застосовують максвелл: 1 вб = 108 мкс. Відповідно 1 мкс = 10-8 сб.