SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор – цей пристрій для отримання ємності.

Фізично кондесатор є два провідника, розділених діелектриком. Відстань між провідниками набагато менше розмірів цих провідників. На зображенні представлений плоский конденсатор. Він складається з двох пластин, розділених діелектриком. Якщо підключити конденсатор до джерела постійної напруги, то конденсатор зарядиться. Заряд лівої пластини буде дорівнює Q, а правою дорівнюватиме мінус Q.

Ємність конденсатора С визначає заряд Q, який треба передати одній його пластини для збільшення напруги між пластинами на 1 В:

C = Q/U

де U – напруга між пластинами конденсатора.

Ємність конденсатора залежить від його геометричних розмірів і властивостей діелектрика, що розділяє пластини. Для плоского конденсатора формула ємності:

C = εrε0S/d

де S – площа однієї пластини, м2,

d – відстань між пластинами, м,

εr – відносна діелектрична проникність діелектрика, не має розмірності,

ε0 – електрична постійна, рівна 8,86 * 10-12 Ф/м.

Енергія електричного поля конденсатора W:

W = CU2/2 = QU/2