SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Напруженість електричного поля

Що таке напруженість електричного поля?

У чому вимірюється напруженість електричного поля?

Напруженість електричного поля описує силу, що діє на заряд.

Нехай одиничний позитивний заряд вміщений в електричне поле.

На заряд з боку поля буде діяти сила F.

Напруженість електричного поля визначення

Визначення напруженості електричного поля:

Напруженість електричного поля в даній точці визначається силою, действуюшей на одиничний позитивний заряд в цій точці.

Напруженість електричного поля формула

Формула напруженості електричного поля:

E = F/q

де F – сила, що діє на заряд з боку поля,

q – одиничний позитивний заряд.

Напруженість електричного поля є вектором.

Напруженість електричного поля вимірюється

Вимірюється напруженість електричного поля в ньтонах на кулон, Н/Кл.

Часто, коли вживають термін "електричне поле", мають на увазі напруженість електричного поля. Напруженість електричного поля

Графічно електричне поле зображується у вигляді силових ліній, їх ще називають лініями напруженості. Для ліній напруженості дотичні за напрямом збігаються з напруженістю електричного поля в даній точці. Силові лінії поля ніколи не перетинаються.

Напруженість поля одиночного точкового заряду

Напруженість поля одиночного точкового заряду:

E = q/(4πεrε0r2)

Ця формула отримана на підставі закону Кулона.