SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Сила струму

Що таке сила струму?

Сила струму визначення

Визначення сили струму:

Сила струму визначає кількість електрики, що протікає через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

Сила струму формула

Формула сили струму:

i = Δq/Δt

Сила струму є скалярною величиною.

Сила струму вимірюється

Сила струму вимірюється в амперах, А. Нехай через поперечний переріз провідника проходить заряд в 1 кулон за 1 секунду, тоді сила струму дорівнює одному амперу:

[I] = 1Кл/1с = 1А

Що таке постійний струм?

Визначення постійного струму:

Якщо величина і напрям електричного струму не змінюється, то такий струм називають постійним.

Постійний струм формула

Формула постійного струму:

I = q/t

Напрямок струму

Додатним напрямком струму умовно вважають напрям руху позитивних зарядів під дією сил поля, це напрям, протилежний руху електронів. Таким чином вважається, що струм тече від більшого потенціалу до меншого.