SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Закон Кулона

Закон КулонаЗакон Кулона описує взаємодію точкових зарядів. Спочатку встановимо, що таке точковий заряд, відносна діелектрична проникність середовища, електрична постійна.

Нехай деяке тіло має заряд. Якщо геометричні розміри даного тіла малі в порівнянні з відстанню до іншого зарядженого тіла, з яким воно взаємодіє, то цей заряд можна назвати точковим.

Відносна діелектрична проникність середовища εr показує у скільки разів сила взаємодії у середовищі менша, ніж у вакуумі. Відносна діелектрична проникність середовища не має розмірності.

Електрична постійна ε0 = 8,86 * 10-12 Ф/м.

Закон Кулона:

Сила взаємодії між точковими зарядами в даному середовищі пропорційна добутку зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Формула закону Кулона:

F = q1q2/(4πεrε0r2)

тут q1 q2 - точкові взаємодіючі заряди, r - відстань між ними.

Точкові заряди завжди взаємодіють по лінії, що з'єднує їх. Однойменні заряди відштовхуються, різнойменні заряди притягуються.