SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Закон Ома

Що таке закон Ома для ділянки кола?

Закон Ома для ділянки кола

Закон Ома для ділянки кола:

Сила струму на ділянці електричного кола прямо пропорційна прикладеній до цієї ділянки напрузі.

Закон Ома для ділянки кола формула

Формула закону Ома для ділянки кола:

I = U/R
Закон Ома

На малюнку представлена схема. Розглянемо ділянку опору R1 на цій схемі. Закон Ома для цієї ділянки:

I = U1/R1

Розглянемо ділянку опору R2 на цій схемі. Закон Ома для цієї ділянки:

I = U2/R2

Джерело ЕРС володіє внутрішнім опором Rвн, на схемі воно показано окремо від джерела. Закон Ома для ділянки внутрішнього опору:

I = Uвн/Rвн

Позначимо суму зовнішніх напружень через U:

U = U1 + U2

Закон збереження енергії в електричної ланцюзі

Закон збереження енергії в електричної ланцюга (див. статтю "Напруга"):

E = Uвн + U

згідно з законом Ома для ділянки кола виразимо напруги через струм і опір:

E = IRвн + IR

де R = R1 + R2.

Після перетворення отримуємо формулу закону Ома для всього ланцюга:

I = E/(Rвн + R)

Закон Ома для всього ланцюга

Закон Ома для всього ланцюга:

Сила струму в колі прямо пропорційна електрорушійної сили джерела.

Закон Ома може бути представлений у диференціальній формі:

J = γΕ

де J – щільність струму,
Ε – напруженість поля, в якому знаходиться провідник,
γ – питома електрична провідність.