SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

З'єднання опорів

З'єднання опорів і їх закони.

Які схеми з'єднання опорів?

Розрізняють послідовне, паралельне та змішане з'єднання опорів.

Послідовне з'єднання опорів

Послідовне з'єднання опорів

На зображенні представлено послідовне з'єднання опорів. Струм через обидва опору однаковий. Напруги на опорах різні. За законом збереження енергії:

U = U1 + U2 = IR1 + ІК - 2

тобто на ділянках ланцюга напруга прямо пропорційно опору.

Дану ланцюг можна спростити для розрахунків. Для цього два опору замінимо одним еквівалентним сопротивлентем Rев. Для випадку послідовного з'єднання опорів еквівалентний опір дорівнює:

Rев = R1 + R2

Паралельне з'єднання опорів

Паралельне з'єднання опорів

На зображенні представлено паралельне з'єднання опорів. Струм через все опору різний. Напруги на опорах однакові.

Струм для вузла b:

I = I1 + I2 + I3

За законом Ома для ділянки ланцюга:

U = IR

Напруги на всіх опорах однакові і дорівнюють Uab = U звідси і за законом Ома підставимо значення струмів:

I = U/R1 + U/R2 + U/R3

Дану ланцюг можна спростити для розрахунків. Для цього три опору замінимо одним еквівалентним сопротивлентем Rев. Для випадку паралельного з'єднання опорів еквівалентний опір дорівнює:

U/Rев = U/R1 + U/R2 + U/R3
1/Rев = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Якщо перейти від опорів до відповідних проводимостям, то отримаємо:

gев = g1 + g2 + g3
Вгору

Змішане з'єднання опорів

Змішане з'єднання опорів

На зображенні представлено змішане з'єднання опорів. Для розрахунків ланцюга зі змішаним опором застосуємо методи розрахунків послідовних і паралельних з'єднань опорів.

Напруги знайдемо з формули:

U = U0 + Uab = IR0 + ІК - ев

тут Rев - еквівалентний опір ділянки ab:

1/Rев = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Струми в паралельних вітках:

I1 = Uab1
I2 = Uab2
I3 = Uab3