SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Масиви в Java

Що таке масив?

Масив в Java – це набір елементів одного типу, звернутися до яких можна за індексом.

Елементи масивів в Java розташовані один за одним в пам'яті комп'ютера.

Нижче розбирається приклад масиву в Java.

Оголошення масиву в Java

Оголосимо масив, для зберігання елементів типу int:

int [] arr;

або так:

int arr [];

Тут оголошена змінна arr, яка є масивом. Щоб використовувати цю змінну потрібно її визначити.

Наверх

Визначення масиву в Java

Для визначення масиву в Java слід вказати його довжину, тобто кількість елементів, які можуть в ньому зберігатися:

arr = new int [5];

У нашому масиві бедет зберігатися 5 елементів.

Масив - це набір елементів. До кожного елементу масиву можна звернутися за його номером. Номер прийнято називати індексом. Нумерація елементів масиву в Java йде з нуля.

Наверх

Як завантажити елементи в масив?

Привласнимо значення першого елемента масиву, а перший елемент має індекс нуль:

arr [0] = 0;

Привласнимо значення другого елементу масиву, а другий елемент має індекс один:

arr [1] = 1;

і так далі. Зазвичай це роблять в циклі:

for (int inn = 0; inn < 5; inn ++)
{
    arr [inn] = inn;
}

Можна при оголошенні масиву відразу завантажити в нього значення:

int [] arr = {0, 1, 2, 3, 4};

кількість елементів тут дорівнює 5-ти, тобто немає необхідності вказати число елементів, воно буде визначено автоматично.

Наверх

Як отримати елементи з масиву?

До кожного елементу масиву можна звернутися за його номером. Щоб отримати елемент масиву, треба вказати ім'я масиву та індекс елемента:

arr [0]

це перший елемент масиву, адже у першому елеметов індекс нуль.

Привласнимо значення третього елемента масиву змінної int a:

int a = arr [2];

Виведемо в циклі всі елементи масиву (переберемо масив):

Спрощений варіант циклу для виведення масиву такий:

Наверх

Як видалити масив в Java?

Видалити масив в Java можна так:

arr = null;
Наверх

Як отримати довжину масиву в Java?

Довжину масиву в Java отримуємо так:

int arrLength = arr.length;
Наверх

Як отримати перший елемент масиву в Java?

Так:

int firstElem = arr [0];
Наверх

Як отримати полследній елемент масиву в Java?

Ось так:

int lastElem = arr [arr.length - 1];
Наверх

Як в Java задати масив змінної довжини?

Як в Java задати масив змінної довжини? Ніяк. Коли ви визначаєте масив, тоді й задаєте його довжину, змінити її надалі не можна. У таких випадках використовують колекції, наприклад: Vector, ArrayList та ін.

Отже, перемнние довжина масиву бути не може. Але можна використовувати змінну при визначенні масиву. Якщо так:

int cd;
int [] ab = new int [cd]; // Error.

то отримаємо помилку, довжина масиву не може бути змінної.

Треба задати значення cd:

int cd = 10;
int [] ab = new int [cd];

Тепер нормально. Якщо після визначення масиву змінити змінну cd, то це не вплине на масив, тобто його довжина не зміниться. Приклад:

Отримаємо помилку:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 11

Максимальний індекс нашого масиву дорівнює 9-ти. Зміна значення змінної cd не впливає на масив, адже він уже визначений і його довжина є константа.

Змінні можна використовувати для звернення до елементів масиву:

int var = 1;
int elem = arr [var];
var = 2;
elem = arr [var];
Наверх

Масив символів в Java

Приклад масиву символів в Java і його виведення:

Наверх

Як заповнити масив в Java?

Заповнити масив можна за допомогою статичного методу fill:

Отримуємо:

newArr [0] = 5; newArr [1] = 5; newArr [2] = 5; newArr [3] = 5; newArr [4] = 5;

Як впорядкувати масив в Java?

Приклад сортування масиву в Java:

Статична функція sort сортує елементи масиву в порядку зростання.

Отримуємо: Приклад сортування масив, Java

Як знайти елемент у масиві в Java?

Знайдемо індекс елемента, рівного 4-м:

int elemIndex = Arrays.binarySearch (arr, 4);

Отримуємо:

elemIndex = 3