SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

ctg

Функція ctg

Функція котангенс y = ctg x.

Властивості функції котангенс:

1. Функція котангенс y = ctg x є непарною;
2. y = ctg x убуває в інтервалі [0, Пі];
3. Область визначення функції котангенс інтервал від нуля до Пі, крім точок нуль і Пі;
4. Безліч значень функції котангенс – вся числова пряма;
5. Функція y = ctg x є періодічской з періодом Пі.

На картинці графік функції y = ctg x, вертикальні лінії на графіку – це асимптоти графіка функції y = ctg x ctg