SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

tg

Функція tg

Функція тангенс y = tg x.

Властивості функції тангенс:

1. Функція тангенс y = tg x є непарною;
2. y = tg x зростає в інтервалі [-Пі/2, Пі/2];
3. Область визначення функції тангенс інтервал [0, Пі], крім точки Пі/2;
4. Безліч значень функції тангенс – вся числова пряма;
5. Функція y = tg x є періодічской з періодом Пі.

Графік функції y = tg x тангенсоіда, вертикальні лінії на графіку – це асимптоти тангенсоіди, тобто графіка функції y = tg x тангенсоіда