SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Другий закон Ньютона

Другий закон Ньютона визначення

Другий закон Ньютона формулювання:

Прискорення тіла прямо пропорційно діючої на тіло силі і обернено пропорційно масі цього тіла.

Формула другого закону Ньютона

Формула другого закону Ньютона (жирним шрифтом вказані вектори):

F = ma

Розглянемо докладніше формулу другого закону Ньютона.

Що тут чим є?

Другий закон Ньютона, маса

Дано фізичне тіло масою m, тобто маса у другому законі Ньютона – це маса цього тіла. На це тіло діє зовнішня сила F, тобто сила у другому законі Ньютона – це вектор зовнішньої сили, сила діє на дане тіло маси m. У загальному випадку сила у другому законі Ньютона – це рівнодіюча всіх сил, що діють на дане тіло.

Другий закон Ньютона, прискорення

Сила, діюча на тіло створює прискорення a. Це важливий момент, який представлений другим законом Ньютона:

Сила, діюча на тіло, створює саме прискорення.

Прискорення – це вектор, його напрямок збігається з напрямком сили F.

Перепишемо формулу другого закону Ньютона у вигляді:

a = F/m

З цього запису формули другого закону Ньютона видно, що чим більше маса тіла, тим менше прискорення воно отримає від дії цієї сили, тобто прискорення у другому законі Ньютона обернено пропорційно масі.