SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Імпульс сили

Що таке імпульс сили?

Для того щоб зрозуміти, що таке імпульс сили, розглянемо приклад. Імпульс сили

Нехай тіло масою m в момент часу t1 має швидкість V1. На тіло діє постійна сила F в напрямку руху тіла.

За час Δt = t2 - t1 швидкість тіла змінювалася від V1 до V2. Під дією сили F тіло отримало прискорення а. За другим законом Ньютона:

F = ma

Визначимо чому дорівнює прискорення а:

a = ΔV/Δt = (V2 - V1)/Δt

Підставимо значення прискорення в формулу 2-го закону Ньютона:

F = m(V2 - V1)/Δt

звідси отримуємо формулу імпульсу сили:

FΔt = mV2 - mV1

У лівій частині рівняння твір FΔt називається імпульс сили.

Твір mV, тобто маси тіла на швидкість, називається кількістю руху.

І імпульс сили, і кількість руху є векторами.

Друге формулювання 2-го закону Ньютона

Формулювання другого закону Ньютона з використанням поняття імпульсу.

Використовуючи поняття імпульсу сили і кількості руху, можна дати іншу формулювання 2-го закону Ньютона:

Імпульс усіх сил, действововших на тіло, дорівнює зміні кількості руху тіла.