SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Кутова швидкість

Що таке кутова швидкість?

Кутова швидкість визначення

Кутова швидкість визначення:

Кутова швидкість визначає швидкість обертання матеріальної точки навколо центру.

Кутова швидкість тіла визначає мале кутове переміщення Δφ за малий проміжок часу Δt, при цьому можна обертання за даний проміжок часу вважати рівномірним.

Кутова швидкість формула

Формула кутової швидкості обертання:

ω = Δφ/Δt

кутова швидкість вимірюється в радіанах в секунду, рад/с.

Кутова швидкість може бути позитивною і негативною в залежності від напрямку обертання.

Лінійна швидкість і кутова швидкість

Як визначити швидкість v точки за її кутової швидкості? Шлях, який проходить точка обертового тіла при повороті на кут Δφ дорівнює:

ΔS = rΔφ

Виразимо з цієї формули Δφ і підставимо його в формулу кутової швидкості:

Δφ = ΔS/r
ωr = ΔS/Δt
v = ωr