SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Потенційна енергія

Що таке потенційна енергія?

Потенційна енергія приклад

Потенційну енергію розглянемо на прикладі.

Нехай тіло масою m піднято і утримується на висоті h над поверхнею Землі. Тут ми маємо систему тел: Земля і тіло масою m. Якщо тіло відпустити, то сили тяжіння здійснять роботу:

A = mgh

Величина роботи залежить від положення тіла над Землею.

Коли тіло знаходилося на висоті h, то цьому положенню відповідав запас роботи mgh. Коли тіло звільнили, тобто перестали утримувати, робота була здійснена внутрішніми силами системи Земля – тіло m.

Потенційна енергія визначення

Визначення потенційної енергії системи тіл:

Потенційної энегрией системи тіл називають запас роботи, яку можуть здійснити внутрішні сили системи при звільненні тел системи.

Потенційна енергія вимірюється

Потенційна енергія Вимірюється в джоулях, Дж.

Робота внутрішніх сил системи не повинна залежати від траєкторії, тільки в цьому випадку є сенс говорити про потенційної енергії.

Потенційна енергія формула

Формула потенційної енергії для нашого прикладу:

U = mgh

Зверніть внимане, коли говорять про потенційної енергії, завжди мається на увазі система тел. Немає потенційної енергії окремо взятого тіла. Крім того, слід визначати рівень, від якого йде відлік потенційної енергії. У нашому прикладі, якщо h = 10 м, а маса тіла m = 1 кг, то потенційна енергія тіла m відносно поверхні Землі:

U = mgh = 1 * 9,8 * 10 = 98 Дж

А якщо за точку відліку потенціальної енергії системи Земля тіло m прийняти рівень на висоті 5 м над Землею, то потенційна енергія тіла m на рівні h:

U = mgh = 1 * 9,8 * 5 = 49 Дж