SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Принцип незалежного додавання рухів

Що таке принцип незалежного складання рухів?

Принцип незалежного додавання рухів:

Руху, у яких тіло бере участь одночасно, не впливають один на одного в даній системі відліку

Принцип незалежного додавання рухів дозволяє складний рух розкласти на прості складові.

Приклад принципу незалежного складання рухів

Приклад: нехай тіло піднімається під кутом вгору зі швидкістю v: Принцип незалежного додавання рухів

У цьому прикладі тіло здійснює два незалежні руху: вздовж осі абсцис і осі ординат. Принцип незалежного додавання рухів дозволяє розкласти швидкість у нашому прикладі на дві складові, що й зроблено на картинці. Тіло одночасно здійснює два руху: вгору і вправо. Ці рухи є незалежними, вони не впливають один на одного.

Принцип незалежного додавання рухів дозволяє спростити вирішення завдань.