SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Рівноуповільнене рух

Визначення рівноуповільненої руху:

Рівноуповільнене рух – рух, при якому модуль (величина) швидкості рівномірно змінюється, а вектор прискорення залишається постійним і з модуля, і за напрямом.

Якщо докір негативно, то модуль швидкості рівномірно зменшується.

Приклад гафика швидкості рівноуповільненої руху, тут початкова швидкість дорівнює 2 м/с, прискорення негативно і модуль його дорівнює 0,3 м/с2: Рівноуповільнене рух

Чим більше негативне прискорення, тим швидше буде падати швидкість в нашому прикладі, тобто якщо задати більше прискорення, то графік крутіше піде вниз.

Формула швидкості рівноуповільненої руху (прямолінійного):

v = v0 - at

у цій формулі усі величини є скалярами, а не векторами. З формули швидкості рівноуповільненої руху видно, що якщо збільшити прискорення, то швидше буде падати швидкість. У момент часу t1 швидкість падає до нуля, а після цього моменту швидкість наростає, тіло рухається равноускоренно, але з негативною швидкістю.

Формула закону рівноуповільненої руху:

S = S0 + v0t - (at2)/2