SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Рівнозмінне рух

Розглянемо графік одно прискореного руху, тут напрям швидкості не змінюється, а модуль (величина) швидкості рівномірно змінюється: Одно перемінний рух

Шлях, який проходить тіло за час t, чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої координатними осями, пунктирною лінією і графіком vt. Ця фігура – трапеція. Площа нашої трапеції:

ΔS = ((v0 + v)/2)t

тут T = S - S0.

Після перетворень одержуємо:

S = S0 + v0t + (at2)/2

це формула закону рівнозмінного руху.

Якщо S0 = 0, то формула рівнозмінного руху:

S = v0t + (at2)/2