SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Робота сили тертя

Що таке робота сили тертя?

Роботу сили тертя розглянемо на прикладі.

Робота сили тертя приклад

Тіло масою m переміщується з точки B в точку C по шляху L по горизонтальній поверхні. Робота сили тертя

Загальна формула роботи:

A = |F||S|cosα

Підставимо у формулу для роботи значення з нашого прикладу для сили тертя:

A = kmgLcos180o = -kmgL

cos180o бо напрямку переміщення і сили тертя протилежні.

Для випадку, коли тіло масою m переміщується з точки B в точку C по траєкторії L1 отримаємо роботу сили тертя:

A = -kmgL1

L не дорівнює L1, значить робота сил тертя залежить від форми траєкторії і на замкнутій траєкторії робота сил тертя відмінна від нуля.

Робота сили тертя на замкнутої траєкторії

Отримаємо значення роботи сили тертя на замкнутій траєкторії. Нехай тіло з точки B в точку C по шляху L, а з точки C в точку B по шляху L1, тоді сумарна робота сили тертя замкнутої траєкторії дорівнює:

A = -kmgL + (-kmgL1) = -kmg(L + L1)

Сили тертя перетворять механічний рух в теплову.