SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Робота сили тяжіння

Що таке робота сили тяжіння?

Роботу сили тяжіння розглянемо на прикладі. Робота сили тяжіння

Нехай тіло падає під дією сили тяжіння F = mg з висоти h з точки B в точку A.

Робота сили тяжіння формула

Формула роботи сили:

A = |F||S|cosα

Підставимо значення для нашого прикладу:

A = mgh

cos альфа тут дорівнює одиниці.

Ми отримали формулу роботи сили тяжіння.

Робота сили тяжіння і траєкторія

Робота сили тяжіння не залежить від траєкторії. Тобто, якщо тіло падає під дією сили тяжіння з якоюсь похилій поверхні, то робота сили тяжіння все одно буде дорівнює mgh.

На замкнутій траєкторії робота сили тяжіння дорівнює нулю. Значить сила тяжіння є консервативною силою.