SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Швидкість рівнозмінного руху

Розглянемо прямолінійний рух з постійним прискоренням.

Це означає, що напрям швидкості не змінюється, а змінюється рівномірно тільки величина швидкості.

Графік прискорення від часу для нашого випадку: Швидкість дорівнює змінного руху

Прирощення швидкості чисельно дорівнює площі aΔt. Звідси прискорення дорівнює:

a = Δv/Δt

тут Δv = v - v0 ,
T = t - t0

При t0 = 0 отримуємо:

a = (v - v0)/t

Після нескладних перетворень результат:

v = v0 + at

Це формула швидкості рівнозмінного руху. Зверніть увагу, що всі величини у формулі алгебраїчні, а не векторні.

Знак перед at у формулі швидкості рівнозмінного руху залежить від виду руху: для рівноприскореного плюс, для рівноуповільненої мінус.