SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Третій закон Ньютона

Третій закон Ньютона визначення

Третій закон Ньютона визначення:

Нехай одне тіло діє на дане тіло з силою F1, тоді дане тіло діє на перше тіло з силою F2, що дорівнює за модулем силі F1 і протилежною за напрямом.

тобто дію і протидію, в цьому суть третього закону Ньютона.

Формула третього закону Ньютона

Яка формула правильно відображає зміст третього закону Ньютона?

Формула 3 закону Ньютона має вигляд який? Дуже простий.

Третій закон Ньютона формула:

F1 = -F2

Розглянемо докладніше формулу третього закону Ньютона. Що тут чим є?

Третій закон Ньютона, сила

Нехай дано тіло, на нього діє силою F1 інше тіло, при цьому перше тіло буде діяти на інше тіло з рівної і протилежної за напрямом силою F2.

Дія і протидія – третій закон Ньютона

Формулювання третього закону Ньютона говорить про взаємодію тел. Якщо одне тіло діє на інше, те й інше обов'язково діє на перше тіло.