SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Всесвітнє тяжіння

Всесвітнє тяжіння визначення, формула. Гравітаційна постійна.

Що таке всесвітнє тяжіння?

Всі тіла притягуються одне до одного. Ці сили називають силами всесвітнього тяжіння.

Інша назва сил всесвітнього тяжіння – гравітаційні сили.

Прикладом прояву сил всесвітнього тяжіння є сила тяжіння. Тіло падає на Землю під дією сили тяжіння. Земля і дане тіло притягуються один до одного.

Всесвітнє тяжіння визначення

Всесвітнє тяжіння визначення:

Два тіла притягуються одне до одного із силою, прямо пропорційною добутку їх мас і обернено пропорційною квадрату відстані між ними.

Формула всесвітнього тяжіння

Формула всесвітнього тяжіння:

F = γ(m1m2)/r2

де
m1 – маса першого тіла;
m2 – маса другого тіла;
r – відстань між тілами.

Гравітаційна постійна

Коефіцієнт пропорційності γ називається гравітаційна постійна. Гравітаційна постійна СІ дорівнює:

γ = 6,7*10-11 Н*м2/кг2

Важливо.Наведена вище формула закону всесвітнього тяжіння справедлива тільки тоді, коли відстань між тілами набагато більше розмірів самих тел.