SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Закон Гука

Закон Гука визначення і формула.

Закон Гука визначення

Закон Гука

Вантаж, що має масу m, підвішений на гумовому шнурі. Під дією вантажу шнур розтягується на величину х. Вантаж діє на шнур з силою mg. Шнур створює пружну силу F, спрямовану вгору і врівноважуючу силу mg.

Сила F пропорційна розтягування шнура.

Закон Гука формула

Закон Гука формула:

F = - kx

тут F пружна сила, k – коефіцієнт жорсткості, х – подовження шнура.

В досвіді розглянуто гумовий шнур, але такий же результат отримаємо і для інших пружних тіл, наприклад, для пружини.

Формулювання закону Гука

Отримана формула виражає закон Гука, а ось формулювання закону Гука:

Сила впливу пружини пропорційний її розтягування або стиснення.

Коефіцієнт жорсткості

Коефіцієнт жорсткості залежить від властивостей матеріалу пружини і від її геометрії.

Знак мінус у формулі закону Гука

Знак мінус у формулі закону Гука вказує, що пружна сила пружини завжди напрямлена протилежно до деформації.

Закон Гука застосовується в динамометрах. За розтягування пружини динамометра судять про прикладеного навантаження.