SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Закон руху тіла

Що таке закон руху тіла?

Закон руху тіла визначення

Нехай тіло переміщається я по деякій траєкторії. Довжина пройденого шляху залежить від витраченого часу.

Залежність шляху від часу називається законом руху тіла.

З точки зору математики закон руху є функцією. Як будь-яку функцію закон руху можна представити аналітично, тобто у вигляді формули, графічно, тобто у вигляді графіка або в табличному вигляді.

Знайти закон руху тіла

Приклад.

Нехай тіло движится по прямій лінії. У момент часу нуль воно було в нульовій точці, в момент часу : 1 секунда воно пройшло 2 метри, ще через секунду тіло пройшло ще 2 метри. У табличному вигляді закон руху цього тіла:

S, м024
t, з012

Тепер, дивлячись в цю таблицю, уявімо закон руху в графічному вигляді: Закон руху тіла

В аналітичному вигляді, тобто у вигляді формули закон руху тіла в нашому випадку виглядає так:

S = 2t