SBP-Program

діліться своїми знаннями тут

f

tw

in

Друга ознака подібності трикутників

Що таке 2 ознака подібності трикутників?

Друга ознака подібності трикутників коротко

Друга ознака подібності трикутників:

Два трикутники подібні, якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і дорівнюють кути між цими сторонами.

Приклад на другий ознака подібності трикутників

Приклад на другий ознака подібності трикутників.

Дано два трикутники ABC і AB1C1. Сторона AB трикутника ABC в k разів менше боку AB1 трикутника AB1C1 і сторона AC k разів менше боку AC1. Кут А - загальний. Довести, що трикутники подібні. Друга ознака подібності трикутників

Доказ. За умовою:

AB1 / AB = k
AC1 / AC = k

Значить дві сторони трикутника ABC пропорційні двом сторонам трикутника AB1C1 і кут А між цими сторонами – загальний.

Висновок: трикутники ABC і AB1C1 подібні за другою ознакою подібності трикутників.